D8:6


(Rubrik:) Bobergz häradh      Wallersta sochn.

                         Notarum Explicatio

1.            Hälgarp cronehemman         1/2
               hafuer i byemåll 27 alnar bred åker
A.                            Norregierdet                9 1/2     
               Vthsäde i                                                   tunna
B.                            Södregierdet                8 1/4
C.           Engh till 16 laß höö

2.            Skattehemman jbidem          1/2
               hafuer i byemåll 15 alnar
A.                            Norregierdet                5 1/4     
               Vthsäde i                                                   tunna
B.                            Södregierdet                4 1/2
C.           Engh till 10 laß höö

3.            En skatte vthiord till Giötewy, fins folio 3,
               hafuer i byemåll 10 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet                3 1/4     
               Vthsäde i                                                   tunnor
B.                            Södregierdet                3
C.           Engh till 6 laß höö

4.            En skatte vthiord till Liungz torp, fins folio 9,
               hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet                6 1/2     
               Vthsäde i                                                   tunnor
B.                            Södregierdet                6
C.           Engh till 12 laß höö

5.            Frelsehemman   1/2
               hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet                6 1/2     
               Vthsäde i                                                   tunna
B.                            Södregierdet                6
C.           Engh till 12 laß höö

               Någon vthmark, doch ringa skogh, ähr till
               denne ofuanbemälte Hälgarp.

(Karttext:)

Lind
Leeriord.
Elack lind
Hårdwaldz engh.
Leerjord
Skien waldz lind
Leerjord
God eng
Leerjord
Leerjord