D8:60

(Rubrik:) Eghbyborna sochn.   

                         Notarum Explicatio

1.            Åsmesta cronehemman         1
               hafuer i byemåll 15 alnar bred åker.
A.                            Westergierdet 10 1/4
               Vthsäde i                                    tunna               
B.                            Östergierdet    11 1/4
C.           Engh till 16 laß höö.

2.            Frelsehemman jbidem           1
               hafwer i byemåll 19 alnar.
A.                            Westergierdet 13 1/4
               Vthsäde i                                    tunna               
B.                            Östergierdet    14 3/4
C.           Engh till 18 laß höö.
              
3.            Cronehemman jbidem           1
               hafuer i byemåll 22 alnar bred åker.
A.                            Westergierdet 15 1/4
               Vthsäde i                                    tunna               
B.                            Östergierdet    16 3/4
C.           Engh till 22 laß höö.

4.            Frelsehemman jbidem           1
               hafuer i byemåll 14 alnar.
A.                            Westergierdet 9 1/4
               Vthsäde i                                    tunna               
B.                            Östergierdet   10 1/4
C.           Engh till 13 laß höö.

               Till denne Åsmesta by ähr ingen vthmark
               och liten skog.

(Karttext:)

Leerblandat jord.
Ellack engh med tofuer och någon skog.
Gierdes eng
Leer blandat jordh.