D8:61-62

(Rubrik:) Bobergz häradh        Eghbyborna sochn.   

                         Notarum Explicatio

1.            Kårby cronehemman            1
               vnder Norby, gifuet till frelse och hafuer
               i byemåll tuenne skiffte, det första ähr 12
               alnar, det andra 13 alnar brede åkrar.
A.           Vthsäde i Norregierdet på 1 bordet 4
                                                       2 bordet 4    tunna                 
B.           J Sodregierdet1 sås på      1 bordet 3           
                                                       2 bordet 4    tunna   
C.           Engh till 18 laß höö.

2.            Frelsehemman jbidem           1/2
               hafuer i byemåll 13 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet  4
               Vthsäde i                            tunnor               
B.                            Sodregierdet2 4
C.           Engh till 9 laß höö.
              
3.            Frelsehemman jbidem           1
               hafuer i byemåll tuenne skiffte.
               Det första det ähr 13 alnar, det andra
               22 alnar.
A.           Vthsäde i Norregierdet på 1 bordet 4
                                                       2 bordet 8    tunna
B.           Vthsäde i Södregierdet på 1 bordet 4           
                                                       2 bordet 7    tunnor
C.           Engh till 25 laß höö.

5.            Frelsevthiord jbidem         1
               hafuer i byemåll 4 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet 1 1/2
               Vthsäde i                                tunna               
B.                            Södergierdet 1 1/4
C.           Engh till 3 laß höö.

4.            Kårby cronehemman         1
               vnder Norby, gifuet till frelse,
               hafuer i byemåll tuenne
               skiffte, det första ähr 12 alna<r>,
               det andra 13 alnar bred åker.
A.           Vthsäde i Norregärdet på 1 bordet 4   tunna
                                                       2 bordet 4   tunna                                                 
B.           Vthsäde i Sodregärdet3 på 1 bordet 3  tunnor        
                                                         2 bordet 4  tunnor
C.           Engh till 18 laß höö.

6.            Frelsevthiord jbidem         1
               hafuer i byemåll 4 alnar
               bred åker.
A.                            Norregierdet  1 1/2
               Vthsäde i                                tunna               
B.                            Sodregierdet4 1
C.           Engh till 3 laß höö.

7.            En skatte vthiord jbidem till
               Åkerby
               hafuer i byemåll 20 alnar
A.                            Norregierdet  7 tunnor
               Vthsäde i                                             
B.                            Södregierdet  6 tunnor
C.           Engh till 14 laß höö.

8.            En vthiord jbidem
               till Åkerby
               hafuer i byemåll 12 alnar
A.                            Norregierdet  4 tunnor
               Vthsäde i                                             
B.                            Södregierdet  3 tunnor
C.           Engh till 8 laß höö.

               Till denne ofuanbemälte by
               ähr liten skogh och rin-
               ga vthmark.

(Karttext:)

På denne sijdan är Fåsala belegit.
Leermylla
Skeenwaldz engh med skogh.
Leerblandat jord.
Skeen waldz engh med skogh.
Gierdes eng
Betes waldh med skog och bäckar
Leerblandat jord.
Leer blandat jord
Betes wald.
Scala ulnarum.               
1 D.v.s. Södregierdet
2 D.v.s. Södregierdet
3 D.v.s. Södregärdet
4 D.v.s. Södregierdet