D8:63

(Rubrik:) Boberghz häradh.   

                         Notarum Explicatio

1.            Åkerby skatte hemman         1
               hafuer i byeskiffte trij bord, det första ähr
               20 alnar, det andra 41 aln, det tridie 44 al-
               nar brede åker.
                                                         1                4
A.           Vthsäde i Öster gierdet på   2   skifftet   8   tunna
                                                         3                8

                                                         1                3 1/2
B.           Vthsäde i Wester gierdet på 2   skifftet  6 1/2  tunna
                                                         3                6 3/4
C.           Engh till 20 laß höö.
               Till detta hemman ähr en vthiord
               i Kårby, folio 62 sub litterae A, B, C et
               numero 7 och ähr hijt transporterat, uide NB
               in altera columna1.

2.            Åkerby cronehemman           1/2
               hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet   4
               Vthsäde i                                 tunna              
B.                            Westergierdet 3 1/4
C.           Engh till 8 laß höö.
               Till detta hemman ähr en vthiord i
               Kårby, folio 62 sub numero 8, fins nu
               hijt transporterat i den andra columna.

3.            En skatte vthiord till Ebbarp,
               hafuer i byemåll 10 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet   2
               Vthsäde i                                 tunna           
B.                            Westergierdet 1 1/2
C.           Engh till 4 laß höö.

4.            En vthiord till Kårsta,
               hafuer i byeskiffte 10 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet   2
               Vthsäde i                                 tunna           
B.                            Westergierdet 1 1/2
C.           Engh till 4 laß höö.

5.            En vthiord till Kårsta,
               hafuer i byemåll 10 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet   2
               Vthsäde i                                 tunna           
B.                            Westergierdet 1 1/2
C.           Engh till 4 laß höö.

D.           En åker eller vthiord jbidem, vthsäde 3/4 tunna
               Eng till 2 såtar höö.
               Till Åkerby ähr nödtorfftig skog och vthmark.

NB         En skatte vthiord belägen i Kårby, folio 62 nummer 7, hafuer der
               i byemåll 20 alnar bred åker.
A.                            Norregierdet  7 tunnor
               Vthsäde i                                             
B.                            Södregierdet  6 tunnor
               Engh till höö                   14 las

               En vthiord belägen i Kårby till cronegården nummer 2 här i Åkerby,
               byemåll 12 alnar.
A.                            Norregierdet  4 tunnor
               Vthsade2 i                                             
B.                            Södregierdet  3 tunnor
               Engh till 8 laß höö.

(Karttext:)

Suart mylla
Leer mylla
Hård waldz engh
Hård waldz engh.
Suart mylla
Suart mylla
Dungiordh
Leerblandat jord.                       
1 Alltså Se NB i den andra kolumnen, här nedan i samma kolumn
2 D.v.s. Vthsäde