D8:64

(Rubrik:) Chrisberga sochn.   

                         Notarum Explicatio

1.            Bråta frelsehemman               1/2
               vnder Norby, hafuer i byemåll
               16 alnar bred åker.
A.                            Westergierdet 3 7/8 tunna
               Vthsäde i                                               
B.                             Södergierdet  3 3/8  tunna
C.           Engh till 16 laß höö.
L.            En engh till 4 las höö.
H.           En engh till höö 4 laß.

2.            Bråta frelsehemman               1/2
               vnder Norby, hafuer i byemål
               16 alnar bred åker.
A.                            Westergierdet 3 7/8
               Vthsäde i                                 <tunna>              
B.                             Sodergierdet1 3 3/8                  
D.           Engh till 20 laß höö.
E.            En betes haga.
F.            En eng till Näß i Egby sochn
               till 10 las höö.
G.           En eng till frelsegården i
               Brånshult till 12 las höö,
               som ähr numrerat med 2.
M.          Eng til denne näst ofuanbemälte
               gård i Bråta till 4 laß <h>öö.3.            Paradis frelsehemman            1/4
               byemåll 16 alnar.
H.                            Östergierdet   3 1/2 tunna
               Vthsäde i                                               
I.                             Westergierdet 3 1/2 tunna
K.           Engh till 16 laß höö.

4.            Frelsehemman jbidem            1/2
               ähr lijka stort i alle lägenheeter
               med näst förskrefne frelse hemman.

5.            Frelsehemman jbidem            1/2
               ähr och lijka stort i alle lagen-
               heeter2 med näst förskrefne frel-
               se hemman.               

N.           En betes hage til denne gårdar.

O.           En engh till Dansäter till
               3 las höö.

P.           Eng till Klåckaregarden till
              2 laß höö.

              Till Paradis ähr ingen fälleskog,
              vthmark till nödtorfften och fiske-
              watn i Bornen.6.           Brännetorp cronehemman       1/4
Q.          Ett åhrs vthsäde     1/2 tunna
R.           Annat åhr vthsäde 1 1/4 tunna
S.           Engh till 9 laß höö.
              Skog och vth mark till nödhtorfften.

(Karttext:)

Hård waldz eng
Betes hage.
Sånd iord
Såndjordh
Bornen lacus.
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh.
Hårdwaldz engh.
Engh
Hard waldz engh.
Gierdes eng
Eng
Sånd jord.
Eng.
Sånd jord.
Sånd jord.
Betes hage
Bornen lacus
Betes hage.
Hård wald eng.   
1 D.v.s. Södergierdet
2 D.v.s. lägenheeter