D8:65-66

(Rubrik:) Krisberga sochn.   

                         Notarum Explicatio

1.            Chrisberga kyrcka.

2.            Chrisberga frelsehemman vnder Norby   1
A.            Ett åhrs vthsäde            8 1/4 tunna
B.            Annat åhr vthsäde         9 3/4 tunna
C.            Engh till 12 laß höö.
NB.         Till detta hemman ähr en engh en-
                skijlt till 12 laß höö.

3.             Klåckaregården crone
D.                            det ena åhret       3/4 tunna
                Vthsäde                                       
E.                             det andra åhret     1 tunna
                Till detta hemman ähr en engh
                wid Paradijs till 2 laß höö sub
                littera P folio 64.
                Detta ofuanbemälte hemman hafuer en
                engh wid Hunnekulla till 3 laß höö
                sub littera I folio 69.

4.             Prästegården i Krisberga     1
F.             Ett åhrs vthsäde        5 1/4 tunna
G.            Andra åhrs vthsäde   4 3/4 tunna
H.            Engh till 16 laß höö.
                Tuenne åkrer till prestegården.
Y.            En åker i Högby gierdet, vthsade1 1/2 tunna
Z.             En åker i Högby gierdet, vthsäde  1/25.             Hultorp frelsehemman          1/2 
                vnder Norby.
I.              Ett åhrs vthsäde        6 tunnor
K.            Annat åhrs vthsäde   5 1/3 tunnor
L.             Engh till 18 laß höö.
                Till Hultorp ähr jngen skog elle<r> <...>26.             Skattehemman i Högby        1/2
                hafuer i byemåll 8 alnar bred åker.
M.           Ett åhrs vthsäde         3 1/2 tunna
N.            Annat åhrs vthsade3  4 1/2 tunna
O.            Engh till 12 laß höö.
Q.            En engh enskijllt till 5 laß höö.

7.             Högby skattehemman          1
                hafuer i byemåll vthi det ena gierdet
                16 alnar, med de andra gierden hafuer
                huar för sigh.
P.             Ett åhrs vthsäde         6 3/4 tunna
N.            Annat åhrs vthsäde    9 tunnor
O.            Engh till 20 laß höö.
                Till Högby ähr någen skog och vthmark.8.             Waasebo frelsehemman       1/4
                hafuer i byemåll med Lille
                Bergh vthi ett gierde, men de
                andra ägorna hafuer det enskijlt.
R.            Ett gierde enskijlt, vth säde  3 3/4 tunnor
S.            Dett andra gierdet i Lilleberg, vthsäde 2 3/4 tunna
T.            En tompt i vthsäde              3/4 tunna
U.            Engh enskijllt till 10 laß höö,
                nöd torfftig skog och vthmark.9.             Lilleberg skattehemman
                Vthi det ena gierdet hafuer
                Wasebo i skiffte och inga annorstä-
                des i ägorna.
S.             Ett åhrs vthsäde                 8 tunnor
V.            Andra åhrs vthsäde            3 1/2 tunna
W.           Andra åhrs vthsade4           2 1/4 tunna
X.            Engh till 24 laß höö.

(Karttext:)

Eng
Sånd jord
Hård waldz engh.
Hård waldz engh.
Engh
Sånd jord.
Sånd jord.
Sånd jord.
Leer blandat jord.
Leer blanda<d> jord.
Engh
Hård waldz eng.
Leer jord, någet med mull.
Hårdwaldz eng.
Hård waldz engh.
Bornen lacus.
Bornen lacus
Scala ulnarum.                
1 D.v.s. vthsäde
2 Eventuell ytterligare text går inte att se p.g.a. skada i papperet.
3 D.v.s. vthsäde
4 D.v.s. vthsäde