D8:67

(Rubrik:) Chrisberga sochn.   

                         Notarum Explicatio

1.            Hälla frelsehemman vnder Norby        1
A.                            Norregierdet   1 1/4 tunna
B.            Vthsäde i  Östergierdet    6 tunnor               
C.                            Westergierdet  5 1/8 tunna
D.           Engh till 28 laß höö.
E.            En broo, kallas Husby fiöll, 7 laß.
D.           Enghes hagar 2 till höö <...>
               Till Hälla ähr nödtorfftig skog och vthmark
               och fiskewatn i Bornen.2.            Daansätter cronehemman                   1
F.                            Westergierdet   6 3/4 tunna
               Vthsäde i               
G.                            Södregierdet    5 3/4 tunna
H.           Engh till 30 laß höö.
               Till ofuanbemälte Daansätter ähr nöd torfftig skog
               och vthmark och fiskewatn i Bornen.
               Till Dansätter ähr en engh wid Paradijs till
               3 laß höö, sub littera O, folio 64.3.            Gubbarp cronehemman                      1/4
I.             Ett åhrs vthsäde                 1 1/4
K.           Annat åhrs vthsäde             1 1/4   tunneland
L.            Engh till 6 laß höö.
               Jngen skog eller vthmark.

(Karttext:)

Gierdes eng
Betes hagha
Eng
Sånd jord
Sånd iord
Engh
Sånd iord
Hård waldz engh
Sånd iord
Sanck star waldz eng            
Betes hage
Sånd jord
Hård waldz engh
Gierdes eng med skog och bäcker vthi.
Sanck staar waldz engh.
Bornen lacus.
Engh
Engh.