D8:68

(Rubrik:) Chrisberga sochn.   

                         Notarum Explicatio

1.            Store Stubba cronehemman   1
A.            Ett åhrs vthsäde               3 3/4
B.            Annat åhrs vthsäde          3 1/2  tunna
C.            Engh till 28 laß höö.
                Til detta ofuanbemälte hemman
                ähr ringa skog och vthmark.2.             Lilla Stubba cronehemman    1/2    
D.            Ett åhrs vthsäde               2 1/2  tunna
E.            Annat åhrs vthsäde           2 1/2  tunna               
F.            Engh till 18 laß höö.
                Till detta hemman ähr liten
                skogh  och vthmark.3.             Röiea frelsehemman              1/4
                vnder Norby.
G.                            Ostergierdet1    2 1/2  tunna
               Vthsäde i               
H.                            Westergierdet   2 tunnor
I.             Engh till 24 laß höö.
               Till thetta hemman ähr nå-
               gorlunda skog och vthmark till
               nödtorfften.
               Till Röijea ähr en engh wid
               Hunnekulla till 3 laß höö, folio
               69, littera K.

(Karttext:)

Hård waldz engh.
Gierdes eng
Sånd iord
Gierdes engh.
Sånd jord
Sånd iord
Sånd jord.
Sånd iord
Hård waldz eng
Suart mylla
Suart mylla
Hard waldz engh.
Hård waldz eng
Betes hage
Gierdes engh
Gierdes engh.
Sanck engh eller star waldh.

1 D.v.s. Östergierdet