D8:69-70

(Rubrik:) Boberghz häradh.        Chrisberga sochn.   

                         Notarum Explicatio

1.            Qwarn skattehemman                        1/2
A.           Ett åhrs vthsäde               4 1/8 tunna
B.           Annat åhrs vthsäde          3 1/2 tunna
C.           Engh till 20 laß höö. 
2.            Till detta hemman ähr en miöl-
               qwarn.
3.            Jbidem en sågequarn, skog och vth-
               mark till nödtorfften.4.            Hunnekulla1 cronehemman                1
D.                            Östergierdet   3 1/4
               Vthsäde i                                tunna
E.                            Westergierdet 4 
F.                            Södregierdet   1/2    tunna
G.            Engh till 40 laß höö.
                Till detta hemman ähr någorlun-
                da skog och vthmark till nöd torfften.

H.           En engh till Wijka til 3 laß höö, fol. 78
I.             En engh til Klåckaregården i Chris-
               berga till 3 laß höö.
K.           En eng till Röiea till 3 laß höö.
L.            En vthiord eller croneeng till 4 laß hö5.            Ströpla skattehemman                       1
M.          Östergierdet vthsäde        7 1/2 tunna
N.           Wästergierdet vthsäde     6 tunnor
O.           Engh till 80 laß höö.
               Detta hemman hafuer sin nödtorfftige
               skog och vthmark och fiskewatn i
               Stråcken.

(Karttext:)

Bergh och backa
Muliord
Gierdes eng
Leerjord
Starwaldz engh.
Star waldz engh
Gierdes engh
Gierdes engh
Hård waldz eng
Bergh och backar
Berg och backar
Gierdes engh
Gierdes eng
Oduglig wald
Sånd blandat jord
Sån<d bland>at jord2
Hårdwaldz eng
Hårdwaldz engh
Odugeligh waldh
Odugelig wald.
Star <en>gh3
Scala ulnarum.                                                
1 Härefter tillskrivet eller Backekulla ovanför raden ms
2 Texten inte fullt läslig p.g.a. skada i papperet ms
3 Texten inte fullt läslig p.g.a. skada i papperet ms