D8:7-8


(Rubrik:) Bobergz häradh      Wallersta sochn.

                         Notarum Explicatio

1.            Wallersta cronehemman      1
               hafuer i byemåll 8 alnar bred åker.
A.                            Östergierdet                15    tunnor     
               Vthsäde i                                                  
B.                            Westergierdet              12 1/2 tunna
C.           Engh till 24 laß höö.
D.           Twå engeshager enskijlte till 9 laß
               höö. D ibidem enn beteßhaga

2.            Cronehemman jbidem          1
               hafuer i byemåll 12 alnar bred
               åker.
A.                            Östergierdet                23    tunnor     
               Vthsäde i                                                  
B.                            Westergierdet              18 1/2 tunna
C.           Engh till 30 laß höö.
E.           Engehage en skijlt till 5 laß höö.

3.            Frelsehemman jbidem          1
               hafuer i byeskiffte 8 alnar
A.                            Östergierdet                15      
               Vthsäde i                                                   tunna
B.                            Westergierdet              12 1/2
C.           Engh till 24 laß höö.
F.           Engehage enskijlt till 5 laß höö.

4.            Frelsehemman jbidem          1
               hafuer i byemåll 8 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                15      
               Vthsäde i                                                   tunna
B.                            Westergierdet              12 1/2
C.           Engh till 24 laß höö.
G.           Engehage enskijlt til 4 laß höö.

5.            Frelsehemman jbidem
               hafuer i byemåll 8 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                11 1/2   tunna   
               Vthsäde i                                                  
B.                            Westergierdet              9           tunna
C.           Engh till 18 laß höö
H.           Enge hage enskijlt till 5 laß höö.

6.            Frelsehemman
               hafuer i byemåll 6 alnar bred åker
A.                            Östergierdet                11 1/2   tunna   
               Vthsäde i                                                 
B.                            Westergierdet              9           tunna
C.           Engh till 18 laß höö
i.             Enge hage enskijlt till 5 laß höö.

7.            Prästegården i Wallersta
               hafuer i byemåll 7 alnar bred
               åker
A.                            Östergierdet                13   tunnor   
               Vthsäde i                                                 
B.                            Westergierdet              12   tunnor
C.           Engh till 24 laß höö.

               Effter skrefne ägor hafuer präste-
               gården enskijlt, så att ingen af de an-
               dre gårderna hafua någet med hvonom

8.            Nygierdet vthsäde                         13 1/4 tunna
9.            En lycka, vthsäde                          2 tunnor
10.          Tuå åkrar, vthsäde                        1 3/4 tunna
11.          En åker, vthsäde                           1 3/4 tunna
12.          Fyra stycke åkrar i Westergierdet,
               vthsäde                                         2 1/2 tunna
13.          Otta stycke åkrar, vthsäde            4 3/4 tunna
14.          Enskijlte engar till prästegården
               till 60 laß höö.

               Till Wallersta ähr nödtorfftig vth-
               mark och någen skogh.

15.          Wallersta kyrcka.
               Klåckaren här i Wallersta hafuer en eng
               til 12 laß höö wed Haasla, folio 11, littera O.

(Karttext:)

Hård waldz engh
Hård waldz engh   
Leerjord
Leer iord
Leer jord
Hälgarpz ägor
Scala ulnarum.
Leer jord.
Leer jord
Haßla ägor
Öde åker
God eng
Vthmarck och skogen ähr vthhuggen
Leerjord
God eng
God eng
Betheßhaga
Engh
God hårdwaldz engh
God engh
God eng
Skienaån
God engh
Hård waldz engh