D8:71

(Rubrik:) Bobergz häradh.  

                         Notarum Explicatio

1.            Skalleby frelsehemman        1
               vnder Norby.
A.                            Norregierdet   7 1/4 tunna
               Vthsäde i                               
B.                            Södergierdet   7 3/4 tunna
C.           Engh till 30 laß höö.
               Till Skalleby ähr skog till timber stöör
               och all annor nödtorfft. Thes lijkest god vthmark
               och fiskiewatn i Stråcken
2.            Brånshult frelsehemman      1/2
               vnder Norby
D                             Norregierdet   3 3/4
               Vthsäde i                                 tunna
E.                            Westergierdet  3 3/4
F.           Engh till 12 laß höö.
              Till detta ofuanbemälte Brånshult ähr ingen
              falskog, vthan elliest någon skog och nödtorfftig
              vthmark och mulebete.
              Till detta ofuanbemälte Brånshult ähr en engh
              wid Bråta till 12 laß höö, folio 64 sub
              littera G.

(Karttext:)

Strochen lacus
Gierdes engh
Starwaldz engh
Suart mylla.
Suart mylla
Skeenwaldz engh.
Kalorps ägor proxime.
Stora Stubba ägor proxime.
Sanck star waldz eng
Hård waldz engh.
Odugeligh wald.
Odugeligh wald.
Sånd iord