D8:73

(Rubrik:) Chrisberga sochn.  

                         Notarum Explicatio

1.            Booda cronehemman         1/2
A.                            Norregierdet   2 3/4
               Vthsäde i                                   tunna
B.                            Södregierdet   3 1/2
C.           Engh till 18 laß höö.
D.           En engh till Wijka till 10 laß höö.
               Till Boda ähr någen skog och vthmark till
               nödtorfften.
3.            En squalte quarn.2.            Tällebergh cronehemman    1/4
E.                            Norregierdet   1  tunna
               Vthsäde i                           
F.                            Södregierdet   1  tunna
G.           Engh till 10 laß höö.
               Till Tällebergh ähr ingen skog eller vth mark.

(Karttext:)

Hårdwaldz engh.
Bornen lacus.
Hård waldz engh.
Leer jord
Leer jord
Gierdes engh.
Hårdwaldz eng