D8:74-75

(Rubrik:) Bobergz häradh        Chrisberga sochn.  

                         Notarum Explicatio

1.            Stråken cronehemman        1
               hafuer i byemåll 16 alnar bred åker.   
A.                            Östergierdet   4 3/8 tunnor
               Vthsede i                                  
B.                            Westergierdet 6 tunnor
C.           Engh till 30 laß höö.

2.            Stråken cronehemman        1
               hafuer i byemåll 16 alnar bred åker.   
A.                            Östergierdet   4 3/8 tunnor
               Vthsäde i                                  
B.                            Westergierdet 6 tunnor
C.           Engh till 30 laß höö.

               Till Stråken ähr nödtorfftigh skogh och vth-
               mark och gott fiskewatn i Stråken lacus.3.            Ströplehult cronnehemman  1
D.                            Westergierdet 7 3/4 tunna
               Vthsäde i                                  
E.                            Södregierdet   7 1/4 tunna
F.            Engh till 30 laß höö.
4.            En squaltequarn.
               Till dette hemman Ströplehult ähr någer-
               lunda skog och vthmark.
4.            Nordsiö frelsehemman vnder Norby    1
G.                            Östergierdet    5  tunnor
               Vthsäde i                                  
H.                            Westergierdet  6 1/2 tunna
I.             Engh till 28 laß höö.
               Nödtorfftigh skogh och vthmark.

(Karttext:)

Strochen lacus
Gierdes engh.
Skogigh och stenigh eng
Suart mylla någet med ör beblandat.
Suart mylla.
Leer blandat jord.
Gierdes engh
Gierdes engh
Suart mylla något lerblandat jord.
Hårdh waldz engh.
Engh
Starwaldz engh.
Gierdes engh.
Hård waldz eng.
Muliord örbland<ad>
Hårdwaldz engh
Bornen lacus
Örblandet jord
Gierdes engh
Scala ulnarum.