D8:76

(Rubrik:) Bobergz häradh 

                         Notarum Explicatio

1.            Clämmitstorp eller Clemetzboo cronehemman    1
A.                            Westergierdet 7 1/4  tunnor
               Vthsäde i                                  
B.                            Södregierdet   6 1/2   tunnor
C.           Engh till 28 laß höö.
               Till Clämmetstorp ähr nödtorfftigh vthmark
               och någen falskog och tarfueskog.
D.           En eng till Jäßa i Liungh sochn
               till 6 laß höö.
2.            Litzseqwarn cronehemman 1/2
E.                            Westergierdet 2 1/4  tunna
               Vthsäde i                                  
F.                            Södregierdet   2 3/4   tunna
G.            Engh till 16 laß höö.
                Jbidem en squalta som icke hafuer gått i 8
                eller 9 åhr.
                Till Litzsequarn ähr ringa vthmark och
                skog och inga flere legeneheeter.

(Karttext:)

Leer jord
Leerjord.
Leerjord.
Gierdes engh
Hård waldz engh.
Hård wa<l>dz
Gierdes eng
Muljord
Gierdes eng
Muljord
Kiärr engh.
Hård waldz engh.