D8:77

(Rubrik:) Chrisbergha sochn

                         Notarum Explicatio

1.            Nolekiarr1 cronehemman     1
A.                            Östergierdet   7 1/2  tunna
               Vthsäde i                                  
B.                            Westergierdet 7   tunnor
C.           Engh till 24 laß höö.
               Till detta hemman ähr någen skogh och
               vthmark.
2.            Hästebäcken cronehemman 1/8
D.           Åhrliget vth säde              1 1/2  tunn
E.            Engh till 4 laß höö.
               Till detta ofuanbemälte Hästebäcken ähr ingen
               lägenheet som hemmanet kan förbättras
               med.

(Karttext:)

Hård waldz engh.
Sånd blandat iord
Sånd blandat jord.
Gierdes eng
Eng.

1 D.v.s. Nordkärr?