D8:78-79

(Rubrik:) Boberghz häradh.        Chrisbergha sochn

                         Notarum Explicatio

1.            Älemyra cronehemman        1/2
               hafuer i byemåll 16 alnar bred åker.
A.                            Westergierdet 3 1/4  tunna
               Vthsäde i                                  
B.                            Södregierdet   4 tunna
C.           Engh till 16 laß höö.

2.            Älemyra cronehemman        1/8
               hafuer i byemåll 16 alnar bred åker.
               Detta hemman ähr i alla lägenheeter
               lika stort med förskrefne
               hemman.

3.            Älemyra cronehemman        1/2
               hafuer i byemåll 16 alnar bred åker1,
               är lijka i alle lägenheeter med förskrefne
               hemman.

4.            Älemyra cronehemman        1/2
               hafuer för sigh sielf enskijlte ägor
D.                            Östergierdet    5 1/8  tunna
               Vthsäde i                                  
E.                            Westergierdet  5 1/8  tunna
F.            Engh till 28 laß höö.
               Till Älemyra ähr någerlunda
               skogh och vthmark till nöd torfften.

G.            En engh til Biörka i Liung
                sochn till 12 laß höö fol. 139.

H.            En engh til Kålstorp i Brunne-
                by sochn till 6 laß höö fol. 128.

5.            Wijka frelsehemman            1/2
I.                             Norregierdet    1 1/4  tunna
K.           Vthsäde i  Södregierdet    1 1/2  tunna                           
L.                            Mellan gierdet  1 1/8
M.                           Westergierdet  1 1/8
N.           Engh till 15 laß höö.
               Liten falskogh och vthmark till
               nödtorfftigh2 och fiskewatn i Stråken.
               Detta ofuanbemälte Wijka hafuer en
               engh wid Hunnekulla till 3 laß
               höö sub litera H folio 69.

(Karttext:)

Gierdes engh
Gierdes engh
Gierdes engh
Gierdes eng
Hårdwaldz engh
Hård waldz eng
Betes hage
Leer jord.
Stråcken lacus.
Leer iord.
Leer iord
Leeriord.
Sanck engh
Ofijskelig
Gierdes eng
Hårdwaldz engh till Älemyran.
Stråken lacus.
Elack sanck kärrengh.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. åker
2 Fel för nödtorfften?