D8:80

(Rubrik:) Boberghz häradh.

                         Notarum Explicatio

1.            Hult cronehemman               1
               hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
A.           Ett åhrs vthsäde            4 3/8 
B.           Annat åhrs vthsade1      3 3/4  tunna
C.           Engh till 18 laß höö.

2.            Hult cronehemman                    1
               hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
A.           Ett åhrs vthsäde            4 3/8 
B.           Annat åhrs vthsäde        3 3/4  tunna
C.           Engh till 18 laß höö.

3.            Hult cronehemman                    1
               hafuer enskijlte både i åker och
               engh. 
D.                            Norregierdet 3 tunnor
               Vthsäde i                                  
E.                            Södregierdet  4 tunnor
F.            Engh till 12 laß höö.
               Till Hult ähr nödtorfftig skog och vthmark
               och fiskewatn i Stråcken.
              4.            Sätter cronehemman            1/4
G.           Ett åhrs vhtsäde              1 1/2 tunna 
H.           Annat åhr vthsäde           1 3/4  tunna
               hemman.
I.             Engh till 6 laß höö.
               Lijten vthmark och jngen skogh.

(Karttext:)

Stråcken lacus
Gierdes engh
Gierdes engh.
Sånd jord
Sånd jord
Gierdes engh
Såndjord
Såndjord
Såndjord
Såndiord
Skeenwaldz eng
Sånd jord
Gierdes engh
Sanck engh
Gierdes engh
Hård waldz e<ng>
Såndiord
Sånd jordh

(Ett par senare blyertsanteckningar)