D8:81

(Rubrik:) Boberghz häradh

                         Notarum Explicatio

1.            Calorp frelsehemman           1
               vnder Norby.
A.           Vthsäde i Norregierdet  4  tunnor 
B.           Vthsade1 i Södregierdet 4 3/4 tunna
C.           Hårdwaldz engh till 18 laß höö.
               Thetta hemman hafuer någerlun-
               da skogh och vth mark till nödtor-
               fften.
NB         Starwaldz engh till höö   6 laß    
2.            Nåckarp cronehemman          1/8
D.           Åh<r>liget vthsäde        1 1/2 tunna     
               och hafuer intit meer än ett gier-
               de.
E.            Engh till 6 laß höö.
               Jngen skogh eller vthmark.
3.            Seeghby cronehemman         1/4
F.                            Norregierdet 1 tunna
               Vthsäde i                                  
G.                            Södregierdet 2 1/4 tunna
H.           Engh till 10 laß höö.
               Någen skog och vthmark ähr till
               detta hemman.             
4.            Rumpekiärr cronehemman  1/4
I.                            Norregierdet  2 tunnor
               Vthsäde i                                  
K.                           Södregierdet  7/8 tunna
L.            Engh 8 laß höö.
               Någen skog och ringa vthmark.

(Karttext:)

Såndjord
Gierdes engh
Någet mulblandat
Såndiord
Sånd jord
Hård waldz eng
Någet mulblandat
Hårdh waldz engh
Lilla Stubba ägor proxime.
Starwaldz engh.
Brånshultz ägor proxime.
Sånd jord.
Sånd jord.
Såndjord.
Engh med tofuer och skog.
Såndiord.
Såndjord.

1 D.v.s. Vthsäde