D8:82-83

(Rubrik:) Boberghz häradh.        Chrisbergha sochn.

                         Notarum Explicatio

1.            Brännarp frelsehemman        1/2
               vnder Norby.
A.                            Norregierdet 4 1/4 tunna
               Vthsäde i                                  
B.                            Södregierdet 3 1/4 tunna
C.           Engh till 18 laß höö.
               Till ofuanbemälte hemman ähr någorlun-
               da skogh och vthmark till nödtorfften
               och fiskewatn i Stråcken.
2.            Daal cronehemman                   1/8
D.                            Öster gierdet   1 1/4 tunna
E.           Vthsäde i   Wästergierdet  1/2 tunna
F.                             Södregierdet   1 tunna
G.           Engh till 6 laß höö.
               Detta hemman Daal hafuer ingen skogh
               eller vth mark.
3.            Biörkenäs cronehemman      1/4
H.                            Östergierdet   2 1/8 tunna
               Vthsäde i                                  
I.                             Westergierdet 2 1/4 tunna
K.           Engh till 18 laß höö.
               Någen skogh ähr till ofuanbemälte hemman
               och vthmark till nödtorfften och fiske-
               watn i Stråcken.
4.            Suansätter frälsehemman         1/2
L.                            Norregierdet   3 1/8 tunna
               Vthsäde i                                  
M.                           Westergierdet 3 1/2 tunna
N.           Engh till 17 laß höö.
               Till detta ofuanbemälte Suansätter
               ähr ringa skogh och lijten vthmark.
               Gierdes engh i A till höö   2 laß
               Gierdhes engh i B till höö 2 laß                             
5.            Åker cronehemman              1/8
O.                           Norregierdet  2 1/2 tunna
               Vthsäde i                                  
P.                           Södregierdet   2 tunnor
Q.           Engh till 5 laß höö.
               Detta hemman Åker hafuer ingen
               skog eller vthmark.

(Karttext:)

Stråcken lacus.
Sånd jord.
Hårdwaldz engh.
Såndjord.
Skeen waldz engh
Skeen waldz engh.
Biorke leera
Biörke leera
Gierdes engh
Biörke leera.
Skeenwaldz engh.
Stråcken lacus
Biörke leera
Biörke leera
Betes haga
Sånd jord
Gierdes eng.
Gierdes engh.
Sånd jord.
Gierdes engh
Örjord.
Elack engh full med bergh och skog
Sånd jord
Såndjord.
Ör jord
Gierdes engh
Kiärr engh.
Scala ulnarum.