D8:84

(Rubrik:) Chrisberga sochn.

                         Notarum Explicatio

1.            Båckekulla frälsehemman     1/2
               vnder Norby.
A.                            Östergierdet   4 3/4 tunna
               Vthsäde i                                  
B.                            Westergierdet 5 1/4 tunna
C.           Engh till 16 laß höö.
               Till detta hemman ähr nöd torfftig skog,
               vthmarck och fiskewattn.
C.           Sanck kiärr engh till höö   14 las
D.           En vthiord eller engh till cronan
               till 2 laß höö.
2.            Vlfhult cronehemman             1
E.                             Norregierdet   1 tunna
F.           Vthsäde i   Mellangierdet   4 1/2 tunna
G.                            Södregierdet    4 tunnor
H.           Engh till 20 laß höö.
               Till detta ofuanbemälte hemman
               ähr någen skogh och vthmark.
3.            Kiärwalla cronehemman      1/2
I.                             Wästergierdet   4 1/2 tunna
K.           Vthsäde i  Östergierdet     1 1/2 tunna                                
L.                            Södregierdet    1 1/8 tunna
M.          Engh till 16 laß höö.
               Till detta hemman ähr
               någen vthmark och ringa
               skogh.

(Karttext:)

Gierdes engh
Gierdes engh
Sanck kiärr engh
Ör och sånd jord.
Suartmylla.
Stroken lacus.
Skeen waldz engh.
Sanck kiärr engh.
Såndjord.
Hår<d>wa<l>dz engh
Sånd jord.
Sånd jord.
Sånd iord.
Sånd blandat jord.
Gierdes engh
Sand blandat jord.
Sånd jord.
Gierdes engh
Sanck kiär engh.