D8:85

(Rubrik:) Flijsta sochn.

                         Notarum Explicatio

A.           Kullersbro skattehemman    2, cronevthiorder 2, skattevthiordh 1.
B.           Östergierdet vthsäde        32 tunnor
C.           Westergherdhet vthsädhe 25 tunnor
D.           Wreten vthsädhe              4 tunnor
E.            Engh till                           16 laß höö.
F.            Engh till                           8 laß höö.

1.            Skattehemman jbidem         1
               hafuer i byemåll 22 alnar bredh åker.
B.           Vthsädhe i Östergierdhet    10 5/8 tunna
C.           Vthsädhe i Wästergierdhet  8 3/8 tunna
D.           Vthsädhe i wreeten             1 3/8 tunna
E.            Engh till                           5 laß höö
F.            Engh till                           2 1/2 laß höö

2.            Skattehemman                     1
               ähr lijka i alle lägenheeter medh
               numero 1. Detta hemman hafuer en
               vthiordh i Heedheby, numero 2 folio 89, och
               ähr hijt transporterat, uide NB.

3.            Cronevthiordh                     1
               hafuer i byemåll 9 alnar bredh åker.
B.           Vthsädhe i Östergierdhet    4 3/8 tunna
C.           Vthsädhe i Wästergierdhet  3 3/8 tunna
D.           Vthsädhe i wreeten             ½ tunna
E.            Engh till                             2 laß hö
F.            Eng till                               1 laß höö

4.            Crone vthiordh   1, ähr lijka i alla lägen-
               heeter medh numero 3.

5.            Skatte vthiordh   1, till skattegardhen i
               bymåll 4 alnar bredh åker,
               Tegneby numero 3 folio 29
B.           Vthsädhe i Östergierdhet    2 tunnor
C.           Vthsädhe i Wäster gierdhet 1 1/2 tunna
D.           Vthsädhe i wreeten             1/4 tunna
E.            Eng till                               1 laß höö
F.            Engh till                              1/4 laß höö

NB.        En skatte vthiordh i Heedheby,
               belägen til skattegårdhen här
               i Kullersbro, numero 2 fol. 89,
               hafuer i byemåll 4 alnar.
               B. Ett åhrs vthsädhe       2 7/8 tunna
               C. Annat åhrs vth sädhe 2 13/16 tunna
              
Eng i D till 3 laß höö.
               Gierdes engh i E till 1 1/7 las höö.


               Till Kullersbro ähr ingen skogh
               eller vthmark och ringha fiske-
               watn i Storåen.
               G. En betes haghe.

(Karttext:)

Walla ägor tagha här widh.
På denna sijdhan ähr Karstorps ägor.
Leer jordh
Godh slätt hårdh waldz eng.
Leer iordh
Godh hårdh waldz engh.
Leer jordh
Leerjordh.
Leer iordh.
Här möter Flijsta i Gulbergz häradh.
Denne åen kommer ifrån Öijebro och löper i Roxen.
Scala ulnarum
Leeriordh.