D8:89

(Rubrik:) Boberghz härad[z]

                         Notarum Explicatio

A.           Heedeby cronehemman        1
               Skatte vthiordh                     1
B.           Östergierdhet vthsädhe     11 1/2 tunna
C.           Westergierdhet vthsädhe  11 1/4 tunna
D.           Engh till höö                     12 laß
E.           Gierdhesengh till höö         6 laß

1.            Cronehemman jbidem          1
               hafuer i byemåll 12 alnar bredh
               åker.
B.           Östergierdhet vthsädhe       8 5/8
C.           Vthsädhe i Wästergierdhet 8 7/10 tunna
D.           Eng till höö                       9 laß
E.            Engh till höö                     4 1/2 laß
H.           Eng widh Håckla till 8 laß, littera H folio 107

2.            Skattevthiordh                     1
               till Kullersbro numero 2
               hafuer i byemåll 4 alnar.
B.           Vthsädhe i Östergierdhet    2 7/8
C.           Vthsädhe i Westergierdhet 2 13/16 tunna
D.           Eng till                               3 laß höö
E.           Gierdhesengh till                 1 1/2 laß höö
               Till denne by ähr ringha skog och vthmark,
               doch afsijdhes belegen ifrån sielfue boolbyen.
HE.         Eng widh Håckla till 2 laß höö, littera E folio 107.

(Karttext:)

Håckla äghor tagha här widh
Skeen waldz lindh medh tofuer
Skeenwaldz eng medh tofuer
Leer jordh
Leer iordh
Leer iordh
Leer iordh
Walla ägor tagha här widh.
Scala ulnarum.