D8:9


(Rubrik:) Bobergz härad

                         Notarum Explicatio

1.            Liungztorp skattehemman 1/2
A.           Vthsäde i Norregierdet        9 tunnor
B.           Södergierdet                       9 1/4 tunna
C.           Engh till 26 laß höö.

               Detta skattehemman, Liungztorp, hafuer
               en skatte vthiord i Hälgarp, folio 6,
               numero 4.

               Bemälte vthiord hafuer i byemåll vthi Hälgarp
               20 alnar bred åker

A.                            Norregierdet                6 1/2 tunna     
               Vthsäde i                                                  
B.                            Söder gierdet               6 tunnor
               
               Engh till höö                                 12 laß

               Till detta hemman, Liungztorp, ähr någen
               vthmark, doch ringa skogh.

(Karttext:)

Engh
Leer jord
Betes haga
Leer iord
Eng
Dung iord
Leer jord.