D8:90

(Rubrik:) Flijsta sochn.

                         Notarum Explicatio

A.           Seegarp cronehemman          2 halfue
               Frelsehemman                       1/2
B.           Vthsädhe i Millangierdhet       9 tunnor
C.           Vthsedhe i Södhregierdet      3 1/4 tunna
D.           Vthsädhe i Norregierdhet      4 tunnor
E.            Engh till höö                         9 laß
F.            Engh till höö                         3 laß

1.            Cronehemman jbidem           1/2
               hafuer i byemåll 16 alnar bredh åker.
B.           Ett åhrs vthsädhe                   6 tunnor
C.           Annat åhrs vthsädhe              2 7/16 tunna
D.                                                        2 5/8 tunna
E.            Eng till höö                           6 laß
F.            Eng till höö                           2 laß
G.           En tompte hage enskijlt till     4 1/2 laß
H.           En åker widh frelsegårdhen, vthsädhe 1/2 tunna             
I.             Jbidem en åker                     1 1/4 tunna
K.           En åker, vthsädhe                 11/16 tunna
NB.         En enghe teegh till höö          1 laß
               Eng widh Håckla, littera HE till 6 las höö
               folio ähr för noterat 107

2.            Cronehemman                      1/2
               hafuer i byemåll 8 alnar bredh åker.
B.           Ett åhrs vthsädhe                   3 tunnor
C.           Annat åhrs vthsedhe              1 1/16 tunna
D.                                                       1 5/16 tunna
E.            Engh till höö                         3 laß [höö]
F.            Eng till                                 1 laß höö
L.            En tompte haghe                  1 1/2 laß höö
               Eng widh Håckla till 3 laß höö, littera HE folio 107
               för noterat.

3.            Frelsehemman jbidem           1/2
               Detta hemman går intit i skiffte vthan hafuer
               särskildhe ägor.
N.           Vthsädhe 1/2 tunna    O. Vthsädhe 1 tunna    P. 3/4
               Q. 5/16 tunna    R. Vthsädhe 3/4 tunna   S. 3/8 tunna
T.            En tomptehaghe till 2 1/2 laß höö, detta hemman hafver
               en vthiordh i Håckla, numero 5 folio 107,
               hafuer i byemåll 10 alnar bredh åker.
               B. Ett åhrs vthsädhe 1 1/8 tunna    C. Annat åhrs vthsädhe 1 7/8 tunna
               D. Eng till 1 1/2 laß höö.
               Engh widh Håckla till 3 laß höö, littera HE folio 107
               ähr för noterat.

                Till denne by ähr ringha skog och vthmarck till nödh-
                torfften.

(Karttext:)

Leer jordh
Leerjordh
Leer iordh.
Leer iordh
Här på dhenna sidhan tagher Walla widh
Håckla äghor proxime.