D8:pärmflik


Reviderad och jämförd med registret och
jordeboken, i huilken alla vid registrerin-
gen förbigångna chartor finnas anteknade med   8.
Stockholm den 2 junii 1812                              +
??? Westerstrandh