D8:register1


Register vppå the sochner som afmätte ähre vthi
Boberghz häradh åhr 1642 och åhr 1643.


Wallersta sochn               folio          1
Skipsåås sochn                folio        14
Elfuesta sochn                                 22
Foornåsa sochn                              34
Lönsåås sochn                                46
Egbyboorna sochn                          56
Chrisberga sochn                            64
Flijsta sochn                    folio         85
Klåckerijke sochn           folio         101
Brundby sochn                folio         125
Liunghz sochn                  folio        139


Här effter fins specificerat hwar
och en sochn för sigh med des vnderlig-
gande byar och hemman:

Wallersta sochn         folio       1
Giötwij                             folio          2
Biuggarp                           folio          2
Narfwery                          folio          3
Blykulla                            folio          5
Hälgharp                          folio          6
Wallersta                          folio          7
Liungztorp                        folio          9
Meelinghsta                      folio         10
Haasla                              folio         11
Naafsta                             folio         12

Skipsåås sochn                        14
Broby                                folio         14
Ebbarp                              folio         15
Wäsuinghe                         folio         16
Rimsta                               folio         17
Låfsta                                folio         18
Kiölbeck                           folio         19
Skipsåås                           folio          20
Qwinneby                         folio          20
Heenstorp                         folio          20
Ålenäs                               folio          21

Elfuesta sochn                        22
Täghneby norre                 folio         22
Köliea                               folio          24
Stusbergh                          folio          25
Elfuesta                             folio          26
Örfwa                               folio          27
Amna                                folio         28
Tägneby                            folio         29
Borringhe                          folio         30
Hälbergha                         folio         32
Försiö                               folio         33

Foornåsa sochn          folio     34
Toornby                            folio        34
Hagheby                           folio        36
Råå                                   folio       36
Wänneberg                       folio       37
Fornåsa                            folio       38
Hycklinghe                       folio       39
Österfornåsa                    folio       41
Espelunda                        folio       42
Skrecksta                        folio       44
Häslekulla                        folio       45
T<r>ummeslagare hemmet folio     45
Guldsmedz hemmet          folio       45
Eketorp                           folio       37

Lönsåås sochn          folio     46
Lönsåås                           folio        46
Bondarp                          folio        48
Skiäfwij                           folio        48
Snaflunda                        folio        49
Torpa                              folio       50
Hyttringhe                       folio        51
Gillarp                            folio         52
Hambra                          folio         53
Karstorp                        folio         53
Örstorp                          folio         53
Kårsta                            folio         54
Ebbarp                           folio         55

Eghbyborna sochn   folio      56
Näsiö                             folio         56
Eghby                             folio        58
Nääs                              folio         58
Östersta                         folio          59
Åsmesta                         folio          60
Kårby                            folio          62
Åkerby                          folio          63

Chrisbergha sochn   folio       64
Brännetorp                    folio          64
Bråta                             folio          64
Paradijs                         folio          64
Chrisberga                     folio          65
Hultorp                          folio          65
Högby                           folio          66
Wasebo                        folio          66
Lillebergh                      folio          66
Gubbarp                       folio          67
Hälla                             folio          67
Daansätter                     folio         67
Stora Stubba                 folio         68
Lilla Stubba                   folio         68
Röijea                           folio         68
Qwarn                          folio         69
Hunnekulla                    folio         69
Ströpla                          folio         69
Skalleby                        folio         71
Brånshult                       folio         71
Booda                           folio         73
Tällebergh                      folio         73
Stråken                          folio         74
Ströplehult                      folio        74
Nordsiöö                        folio        74
Klämmitstorp                  folio        76
Litzsequarn                     folio        76
Nordkiärr                       folio        77
Hästebäcken                   folio        77
Älemyra                          folio        78
Wijka                             folio         78
Hult                                folio         80
Sätter                             folio         80
Kalorp                           folio         81
Nåckarp                        folio         81
Seeghby                         folio         81
Rumpekiärr                    folio         81
Brännarp                        folio         82
Daal                               folio         82
Biörckenääs                   folio         82
Suansätter                      folio         83
Åker                              folio         83
Vlfhult                            folio         84
Kiärwalla                       folio         84

Flijsta sochn            folio      85
Kullersbro                      folio        85
Walla, Lilla Walla, Kulla folio        86
Hedeby                          folio        89
Segarp                           folio        90

Klåckerijke sochn                100
Kiärarp                          folio        101
Karstorp                        folio        103
Täcktöö                         folio        104
Tolarp                            folio        105
Håckla                           folio        107
Klåckerijke                    folio        108
Brixsta                           folio        110
Ekerum                          folio        112
Lilla Bergha                   folio        113
Bergha                          folio        115
Hanarp                          folio        116
Löparehemmet              folio        117
Kuulehemmet                folio        117
Gislarp                          folio        119
Foglehult                       folio        120
Steenkulla                     folio        120
Waalsta                        folio        121
Hasla                            folio        122
Mörby                          folio        124

Brundhby sochn
Pattewijkan                   folio        125
Brundby                        folio        127
Bäckeby                       folio        127
Alarp                            folio        127
Kålstorp                       folio        128
Jessa                            folio        128
Söderby                       folio        129
Grijskulla                      folio        130
Hytta                            folio        131
Huislemyra                   folio        131
Kiärr                            folio        131
Kårgålen                      folio        131
Örbäck                        folio        132
Beensätter                    folio        133
Brohemmit                   folio        135
Klatarp                        folio        135
Vlfhemmit                    folio        135
Heenfors                      folio        136
Nääs                            folio        136
[Heenfors                     folio        136]
Ruda                            folio        137
Wickenstorp                folio         138

Liunghz sochn
Biärka                          folio         139                                                                                                                                                                                                         

1 Senare tillskrivna sidhänvisningar och andra anteckningar har här utelämnats; i slutet av registret följande anteckning: Wijdh inventering collationerat och richtig befunnen den 14 januarj anno 1701.