E2:10-11


(Rubrik:) Tweta häradh.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Bankery heman        2
            äro särskilte mätta medh sijna ägor och belägna

1.         Chrone heman         1            
B.        Weste<r>gierdet              5 1/8 tunna    
C.        Millangierdet                    6 7/16 tunna    
D.        Östergierdet                     3 29/32 tunna   
E.         En vreet                           11/16 tunna
F.         Engh öfuer alt                  18 las
                Humblegårdh till 200 stenger

2.         Croneheman            1/2            
G.        Westergierdet                  1 11/16 tunna    
H.        Norregierdet                    1 5/16 tunna    
I.          Millan gierdet                   1 7/8 tunna   
K.        Östergierdet                     1 1/2 tunna
L.         En wreet                             1/4 tunna
M.        En wreet                             21/32 tunna
N.        Eng till höö                       3 las
           
            Enn engh till numero 2 till höö 4 las,
                     fins på folio 12

            Ringa skogh och vtmark, någon löffskog i
                                engen

3.         Bankerydz kyrkia.

(Karttext:)

Jlak engh, något med skogh
Sand iord
Hård walz engh med börk och granskog
Jlak engh med talle, börk och granskog
Jlak engh
Hård walz eng med börk skogh
Scala ulnarum.