E2:100


(Rubrik:) Twetha häradt.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Engh upgiordt på utmarken,
            höt är inskrifuit medh gårdz-
            sens höö om 8 laß, 99

(Karttext:)                                                           

Wätter lacus.
Mijdelmåttig godh eengh medh arreskog
Scala ulnarum.