E2:102-103


(Rubrik:) Tweta häradt        Haakarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Stijbbarpp croneheman         1
A.        Norregierdet                         8 1/4 tunna
B.        Södregierdet                         6 1/4 tunna                                   
C.        Engh öfuer alt                       14 las
            Humblegård till 250 stenger
            Löffskogh i engen och i gierdet       
            Ringa skogh och vt mark.  

(Karttext:)                                                           

Enge haga med berg
Svart mylla
Skenwalz engh full med bergh, haßell och börke skogh
Scala ulnarum.