E2:104


(Rubrik:) Tweta häradt
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Hwaßarp heman                   2

1.         Croneheman                        1
B.        Norregierdet                        4 3/8 tunna                                   
C.        Södregierdet                        3 1/2 las
D.        Engh öfuer alt till höö            9 las
            Lijten skogh och utmark.

2.         Frelseheman                        1/2
            och är lijka medh num. 1 i alla legen-
                    heter.      

(Karttext:)                                                           

Jlak sken walz engh med bergh och små skogh.
Här tager Vijsta häradt vidh.
Swart mylla
Engh
Engh