E2:105


(Rubrik:) Haakarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Prästegårdenz egor aff Haakarpa by äre affmät särskilt ifrån frelsegården, dhe andra
            åckrar finnas folio        106, 107, der afrijtade och describerade.

A.        Vtsäde i wreeten                  1 tunna
B.        Engh om höö                        6 laß
                Lijten skoogh och utmark.
            Engh till Hakarpa prästegårdh fins folio    108
                                                om 12 laß höö. 

2.         Hakarpa kyrka.     

(Karttext:)                                                           

Jlak måßwaldz engh något med börkeskogh.
Scala ulnarum.