E2:106-107


(Rubrik:) Tweta häradt        Haakarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

            Prästegårdenz åckrar i Hakaarp fins afrijtat fol. 105
            och haar här sijna egor i fiellar vtmät ifrån frelsegården.
1.         Norregierdet                        4 3/4 tunna
2.         Södregierdet                        6 1/2 tunna  
3.         Engh om höö                        2 laß1.         Biörstorp croneheman          1/4
A.        Wästergierdet                      2 tunnor
B.         Östergierdet                        2 1/2 tunna
C.         Södergierdet                       1 1/4 tunna
D.         Eng till höö öfver allt            7 laß
             Humblegårdh till 300 stenger.
                Lijten skog och utmark.

(Karttext:)

Sken valz engh.
Sand iord
Engh hage.
Mulljordh
Scala ulnarum.