E2:109


(Rubrik:) Haakarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Amnarp croneheman            1/2
A.        Norregierdet                        1 1/16 tunna
B.        Södregiärdet                        1 1/2 tunna  
C.        Eng öfuer alt                        12 las
            Nöttorfftigh skoogh och vtmark, mykit bergott.
            Löffskogh i engen något lijthet.   

(Karttext:)

Sken walz engh full medh bergh och någon börke skogh
Muliord
Gerdes eng full med bergh och börke skogh
Jlak engh full medh bergh och börke skogh.
Scala ulnarum.