E2:110-111


(Rubrik:) Tweta häradt        Haakarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Kijkstorp heman        2

1.         Croneheman              1
B.        Westregierdet             5 1/2 tunna  
C.        Östregierdet               5 1/4 tunna
D.        Engh om höö              12 las
            Humblegård till 200 stenger.
            Lijten skogh och utmark.

2.         Frelseheman               1
            och är lijka medh nummer 1 i alla legenheter.          

(Karttext:)

Skeenwalz engh
Bergh.
Gierdes engh.
Gierdes engh
Mulliordh
Engh
Muliordh
Scala ulnarum.