E2:112


(Rubrik:) Tweta häradt.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Råmarp croneheman   1

A.        Norregierdet               4 1/4 tunna
B.        Södregierdet               5 tunnor  
C.        En wreet                     7/8 tunna
D.        En wreet                     1 tunna
E.         En wreet                     1/2 tunna
F.         Engh öfuer alt till höö  10 las
            Humblegårdh till 300 stenger.
            Nöttorfftigh skogh och utmark.

(Karttext:)

Här tager Wijsta häradt widh.
God engh
Gierdes engh
Mulljordh
Gierdes eng
Engh hage, mäst sank engh.
Mycket jlak engh full medh bärgh