E2:114-115


(Rubrik:) Tweta häradt.        Haakarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Hulestorp           1
A.        Norregierdet       6 3/4 tunna
B.        Södregierdet       7 tunnor  
C.        En wreet             1 tunna
D.        Eng öfuer alt       15 las
            Löffskogh i engen
            Lijten skogh och vtmark.

(Karttext:)

Sken walz eng full medh berg och börkeskogh
God engh
Muliord
Jlak skenwalz engh full med bergh.
Scala ulnarum.