E2:116


(Rubrik:) Tweta häradt.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Höökhult crone heman  1/4
A.        Westregierdet               1 1/2 tunna
B.        Norregierdet                 1 1/4 tunna 
C.        Södregierdet                 1 3/4 tunna 
D.        Åker upgiordt i engen    3/32 tunna
E.         Engh öfuer alt till höö    8 las
            Humblegårdh till 200 stenger.
            Nöttorfftigh skogh och utmark.

(Karttext:)

Skeen walz eng medh bergh och börkeskogh
Mulljord.
Bergh
Skeen walz engh
Skeenwalz eengh medh börk skogh
Scala ulnarum.