E2:118-119


(Rubrik:) Tweta häradt.        Haakorpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Gruffueryh skatteheman   1
A.        Norregierdet                   7 1/2 tunna 
B.        Södregierdet                   7 3/4 tunna 
C.        Östregierdet                    7 13/16 tunna 
D.        En wreet
E.         Engh öfuer alt till höö      55 las
            Humblegårdh till 300 stenger.
            Nöttorfftigh skogh och utmark sampt löffskoogh.

(Karttext:)

Mijdelmåttig god hård walz engh med små ale, börke och haßelskogh
Mull iordh
Här tager Stenßholms egor widh.
Gierdes engh.
Gierdes engh.
Måße med talleskogh
Jlak skeenwalz engh medh börk och granskogh
Scala ulnarum.

(Senare anteckning:)

Författad år 1647 af Päder Jonsson Duuke.