E2:120


(Rubrik:) Tweta häradt    Haakarpa sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Ståckerij croneheman      1/2
A.        Vtsäde                            2 1/4 tunna 
B.         Engh öfuer alt till höö      15 las
            Lijten skogh och utmark, nödtorftigh
            löff skogh.

            Huusen ruinerade och åkeren öde lagd
            den tijdh Petter Stryf possiderade gården
            på lifz tijdz frijheet.

(Karttext:)

Här möter Brunnerydh gerdet.
Här tager Rogbärga sochn wijdh
Sandjord.
Skenwalz engh medh arre, börk och granskogh.