E2:121


Jönkiöpingz lhän        Tweeta häradh.

             Effterskreffne byar och gårdar äro affmätte och
             affrijtade anno 1647 vthj Liungerum sochn.

                Sanda, fol.                                       123
                Jorstorp, fol.                                    125
                Ekebärg, fol.                                    127
                Hoffslät, fol.                                     128
                Råslät, fol.                                       131