E2:122-123


(Rubrik:) Tweta häradt        Liungerum sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Sanda skatte heman        1
A.        Westergierdet                 33 3/16 tunna 
B.        Östergierdet                    34 1/2 tunna
C.        En wreet                         3 1/2 tunna
D.        Engh öfuer alt                  80 laß     
            Nöttorfftigh skogh och vtmark.
            Fijske i siön sampt något laxefiske i ån.

            Till denne by ähr een
            engh och wreter på utmarken fins folio 124.
            Vtsäde i wreterne båda   6 10/32 tunnor
            Höet ibidem ähr inerächnadt med höet vid byen.

(Karttext:)

Wetter lacus
Enge haga
Här möter Kongz ängen.
Sand blandat iordh medh mull
Godh hårdh waldz engh.
Skeenwalz engh medh haßell, börk och arreskogh.
Här möter Kongz ängen.
Scala ullnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

Huusbroo