E2:124


(Rubrik:) Tweta häradt.
                                                                        

            Notarum Explicatio

            En engh och wreeter på utmarken som komer
            Sanda till.
A.        Vtsäde                            5 3/8 tunna 
B.        Vtsäde                            1 7/32 tunna
C.        Engh om hö, så fins det in skrefuet med gården
                                                             fol. 123.

(Karttext:)

Huusbroon.
Här möter Rosendals egor.
Sandmylla
Hårdwalz engh medh måß waldh.