E2:125


(Rubrik:) Liungerum sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Jorstorp crone hemman  1/4 
A.        Norregierdet                   4 1/2 tunna 
B.        Millangierdet                   6 1/2 tunna
C.        Södregierdet                   5 1/2 tunna
D.        Engh öfuer alt                  12 las
                    Lijten skogh och utmark.

            Här inne fins och een crone vtjordh.

(Karttext:)

Här tager Ladegårdenz egor widh.
Fnugh walz engh medh granskogh.
Jlak sken walz engh.
Sand mylla
Här tager Ekebärgz engh och gerden widh.
Scala ulnarum.