E2:126-127


(Rubrik:) Tweta häradt        Liungarum sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Ekebärgh heman             4  
1.         Frelseheman                   1/2
B.        Norregierdet                   1 1/16 tunna
C.        Millangierdet                   1 tunna
D.        Södregierdet                   3 tunnor            
H.        Engh öfuer alt                 15 las

2.         Jbidem frelse heman        1/2 tunna
B.        Norregierdet                   1 7/16 tunna
C.        Millangierdet                   1/2 tunna
D.        Södregierdet                   2 7/8 tunna            
H.        Engh öfuer alt                 15 las

3.         Jbidem croneheman        1/2 tunna
B.        Norregierdet                   1 1/16 tunna
C.        Millangierdet                   1 1/8 tunna
D.        Södregierdet                   2 tunnor            
E.         En wreet                        19/32 tunna
H.        Engh öfuer alt                 15 las

4.         Jbidem skatte heman       1/2
B.        Norregierdet                   1 5/32 tunna
C.        Millangierdet                   1 tunna
D.        Södregierdet                   3 7/8 tunna            
F.         En wreet                         7/8 tunna
G.        En wreet                         1 1/4 tunna
H.        Engh öfuer alt                 15 las
                Humblegårdh till 200 stenger.
                Lijten skogh och vtmark.

(Karttext:)

Här tager Jorßtorpz åker och engh widh.
Hård walz engh medh börk, gran och haßelskogh.
Gierdes engh.
Scala ullnarum.