E2:13


(Rubrik:) Bankari sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Trånghalla skatteheman   1

A.        Norregierdet                    5 1/8 tunna    
B.        Millangierdet                    3 7/8 tunna    
C.        Södregierdet                    2 5/8 tunna   
D.        Engh öfuer alt                  20 las
            Humblegårdh till 300 stenger.
            Nottorfftigh1 skogh och vtmark.

(Karttext:)

Gierdes engh
Hård walz engh med arreskogh och börk
Wäter lacus.
Mull iord
Gierdes engh medh bergh och arreskogh
Scala vlnarum.

1 D.v.s. Nödtorftig