E2:130-131


(Rubrik:) Tweta häradt      Liungarum sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Rååslät heman                3       

1.         Croneheman                  1
            hafuer i byemål breedh åcker 52 alnar     
B.        Wästergierdet                 4 3/8 tunna
C.        Östergierdet                   3 5/8 tunna
D.        Norregierdet                  2 7/8 tunna
G.        Engh till höö                   8 laß
            Starr eng om höö           10 laß

2.         Jbidem crone heman      1
            hafuer i byemål bredh åcker 50 alnar     
B.        Wästergierdet                 4 1/4 tunna
C.        Östergierdet                   3 3/8 tunna
D.        Norregierdet                  2 3/4 tunna
E.         En wreet                        3/4 tunna
F.         En wreet                        1 tunna
G.        Engh till höö                   8 laß
            Starr eng om höö           10 laß

3.         Jbidem skatte och frälse tillhopa    1
            hafuer i byemål breedh åcker 55 alnar     
B.        Wästergierdet                 4 7/8 tunna
C.        Östergierdet                   4 1/4 tunna
D.        Norregierdet                  3 1/8 tunna
G.        Engh till höö                   9 laß
            Starr eng om höö           11 laß
                Humblegårdh till 150 stenger.
            Nöttorfftigh skogh, så och utmark.  

(Karttext:)

Godh engh
Jlacka skeenbacke medh arre skogh.
Engh.
Liungh backe
Medelmåttig godh engh.
Leer blandat jordh medh sandh.
Jlack skenwalz engh full medh gran och talleskogh.
Scala ulnarum.