E2:133


Jönkiöpingz län,        Tweeta häradh.

             Effterskreffne byar och gårdar äro affmätte och
             affrijtade anno 1647 vthj Sånsery sochn.

                Sansery, fol. kyrckieby                     135
                Staffanztorp, fol.                               136
                Röret, fol.                                         137
                Leestorp, fol.                                    139
                Söre krook, fol.                                139
                Hulan, fol.                                         140
                Store Åsa, fol.                                  141
                Hammarsmedens gårdh                     143
                Lilla Åßa, fol.                                    144
                Giäbo, fol.                                         145
                Giölghult, fol.                                     147
                Skijnnarebo, fol.                                147
                Hylta, fol.                                          148
                Vllstorp, fol.                                      149
                Heenestorp, fol.                                151
                Åsen, fol.                                          152