E2:134-135


(Rubrik:) Tweta häradt        Sånseryd sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Sansery kyrkioby heman   5      

1.         Croneheman                     1
                hafuer i byemål breedh åker 21 alnar     
B.        Norregie<r>det                 2 3/8 tunnor
C.        Millangierdet                     2 1/8 tunnor
D.        Södregierdet                     2 1/2 tunnor
E.         Engh om höö                    60 stackar    3 stackar
                                                                                                 på laßet
                                                                                                 widh paß.
       
2.         Crone heman                         1/2
                hafuer i byemål breedh åcker 17 alnar     
B.        Norregierdet                     2 1/32 tunna
C.        Millangierdet                     1 7/8 tunnor
D.        Södregierdet                     2 3/16 tunna
E.         Engh om höö                    45 stackar

3.         Frelseheman                     1
                hafuer i byemål bredh åcker 23 alnar     
B.        Norregierdet                     2 3/4 tunna
C.        Millangierdet                     2 3/8 tunnor
D.        Södregierdet                     2 3/4 tunna
E.         Engh om höö                    70 stackar

4.         Crone heman                         <...>
                hafuer i byemål bred åker 17 alnar     
B.        Norregierdet                     2 1/32 tunna
C.        Millangierdet                     1 7/8 tunnor
D.        Södregierdet                     2 3/16 tunna
E.         Engh om höö                    45 stackar

5.         Prästegården hafuer i byemål bredh åcker 18 alnar     
B.        Norregierdet                     2 1/8 tunna
C.        Millangierdet                     2 tunnor
D.        Södregierdet                     2 3/8 tunna
E.         Engh om höö                    58 stackar
            Nöttorfftigh skogh och vtmark till hele byen
            sampt någon löffskogh i enghen.

6.         Sansery kyrka
 
(Karttext:)

San blandat iord medh mull
Jlack skeen walz engh full medh börck, gran och haßelskogh.
Onyttige talle backar
Scala ullnarum.