E2:137


(Rubrik:) Sånseryd sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

1.         Röret croneheman        1/2      
A.        Wästregierdet             2 1/4 tunna
B.        Millangierdet               1 5/8 tunna
C.        Östergierdet                2 tunnor
D.        En wreet                     1 1/4 tunna
E.         En wreet                     2 1/4 tunna
F.         Engh öfuer alt             50 stackar    
            Ringa skogh och vtmark sampt löff-
            skogh i engen.
            Humblegårdh till 150 stenger.

(Karttext:)

Sand iord.
Jlak skien walz engh medh börk och haßelskogh.
Sandh iord
Scala ulnarum.