E2:138-139


(Rubrik:) Tweta häradt        Sånserydh sochn.
                                                                        

            Notarum Explicatio

A.        Leestorp heman                     2      

1.         Stora Lestorp croneheman     1
B.        Wästregierdet                        1 13/16 tunna
C.        Norregierdet                          2 7/8 tunna
D.        Södregierdet                          2 1/2 tunna
E.         Åcker upgiordh i engen          11/16 tunna
F.         En wreet                                      7/16 tunna   
G.        Engh till höö                           50 stackar
            Humblegårdh till 50 stenger
            Nöttorftigh skogh och vtmark
            sampt löffskogh.

2.         Lilla Leestorp chroneheman     1/4
C.        Norregierdet                          1/4 tunna
D.        Södregierdet                          1/2 tunna
E.         Åcker upgiordh i engen          3/4 tunna
G.        Engh till hö                             <...>

3.         En lijten qwarn till numero 2 som går mest år och dagh.
            Jngen skogh eller utmark.

4.         Sörekrook, beläget på Giörghulta ägor
            och skattar medh sama gårdh, kan wäll skat-
            läggas för 1/8 hemman.
A.        Vtsäde                                   5/8 tunna
           
Engh till höö                           16 stackar                     

(Karttext:)

Skeen walz engh medh börk och granskogh
muliord
Jlak skeen walz engh medh gran och börke skogh